horse scans at the start and end of WBV

Studie van Peninsula Equine Medical Center bevestigt dat
Vitafloor Whole Body Vibration de rugspieren verbetert
Studie gepubliceerd in Equine Veterinary Education (oktober 2016)

Volgens een rapport dat is gepubliceerd in Equine Veterinary Education, een vakblad voor paardenartsen, heeft Vitafloor Whole body vibration (WBV) een positief resultaat op paarden, waaronder een verbeterde afmeting, omvang en symmetrie van de rugspieren van het paard (specifiek: de m. multifidus). Dit kan uiteindelijk leiden tot verbeterde prestaties, het voorkomen van blessures en het verkorten van de duur van revalidatie. Het onderzoek is uitgevoerd met een Vitafloor VM0 vrijstaande unit met een liniaire vibratie

Bij mensen is al bewezen dat door Whole body vibration (WBV) de spieractiviteit en spierkracht toenemen, de houdingsbalans verbetert en dat chronische rugpijn vermindert/afneemt. Dit was een aanleiding om deze voordelen van WBV ook bij paarden te onderzoeken. De participanten aan het onderzoek hebben 9 paarden van 9 tot 19 jaar oud ingezet, alle met klinische tekenen van rugpijn en aanverwante kreupelheid. In aanvulling op hun normale trainingsprogramma, ondergingen de paarden tweemaal per dag WBV, gedurende vijf dagen per week voor een periode van 60 dagen. De WBV werd door de paarden rustig ondergaan op een Vitafloor VM0 vrijstaande trilvoer waarbij de trillingen via de voeten werden toegebracht.

Het vakblad artikel “Whole body vibration heeft invloed op de omvang en de symmetrie van de m. multifidus van de thoracolumbale wervelkolom van het paard,” geeft details van het onderzoek weer dat onder leiding van Bart Halsberghe, DVM, cVMA, cert. ISELP en Russ Peterson, DVM, MS, van Peninsula Equine Medical Center in Menlo Park, California, en Paul Gordon Ross, MS, DVM, van de Western University of Health Science College of Veterinary Medicine in Pomona, California is uitgevoerd.

De resultaten, die zijn gemeten door middel van echografie, geven weer dat een paard dat WBV ondergaat, een toename van de omvang van de m. multifidus laat zien over de gehele wervelkolom, wat hypertrofie van de m. multificus aanduidt. Hypertrofie impliceert een toename van de omvang van de skeletspieren. Dr. Halsberghe legde vast dat deze diepe rugspier (de m. multificus) een belangrijke functie heeft in het stabiliseren van de wervelkolom alsmede bij de proprioceptie, welke laatste verantwoordelijk is voor een goede houding, beweging en balans.

“Vanuit een praktisch oogpunt speelt de mogelijkheid om de omvang van deze spier toe te laten nemen een sleutelrol in de behandeling en preventie van rugpijn bij paarden, net zoals dit al is aangetoond bij mensen. De verbetering van de spiersymmetrie wordt bovendien gezien als een aanwijzing dat de spier herstelt naar een normale staat/situatie en als zodanig zorgt voor een verbeterde conditie van de wervelkolom. Het belang van een gezonde wervelkolom moet niet onderschat worden, onderzoeksgegevens tonen aan dat 74% van de paarden met primaire rugpijn kreupelheid vertonen en 32% van de paarden met een primaire kreupelheid vanuit de benen rugpijn heeft. Voorts kan WBV worden toegepast voor onderhouden of zelfs het verbeteren van de spiermassa wanneer paarden boxrust hebben vanwege een blessure, wat over het algemeen een afname van conditie tot gevolg heeft. Met het huidige onderzoek lijkt WBV een waardevolle ondersteunende therapie te zijn om spiermassa en botdichtheid van paarden gedurende hun revalidatie te behouden”, aldus Dr. Halsberghe. Hij voegde hier ook aan toe dat dit onderzoek is uitgevoerd uit eigen middelen zonder externe sponsoring.

Vitafloor voor fokkers

Van verschillende fokkers hebben wij over de jaren vernomen dat, in bepaalde gevallen, de sperma kwaliteit en kwantiteit bij hengsten omhoog gaat.

Onlangs werd tijdens het eerste European Congres on Animal Reproduction, gehouden in Nantes, Frankrijk van 21 tot en met 23 september 2023, door Nederlandse onderzoekers een presentatie gegeven over een waargenomen verandering in de sperma samenstelling. Na slechts 2 weken van Vitafloor behandeling vond er een signifikante reduktie plaats van het overtollige zaadplasme, waardoor de sperma kwantiteit zich verdriedubbelde.

Als U interesse heeft om de inhoud van het rapport te lezen klik dan hier:

Lees de Studie

De Zweedse Landbouw Universiteit (SLU) in Uppsala, heeft sinds 2003 intensieve research en testen gedaan met de Vitafloor®, inclusief studies waarbij geanalyseerd werd wat er met klinisch gezonde paarden tijdens de vibratie training op de Vitafloor gebeurde. De gebruikte methodes waren vooral thermografie voor en na de behandeling, bloed onderzoek, meting van de rectale temperatuur, meting van de hartslag en zowel klinisch onderzoek als observatie van de fysieke reakties. De temperatuur werd ook gemeten in de voorbenen, waarbij een aanzienlijke verschillen voor en na de behandeling werden vastgesteld. Het belangrijkste was echter dat er geen enkel negatief effect werd vastgesteld en dat de paarden de behandeling prettig vonden!

FEITEN EN VOORDELEN

 • Botscans genomen bij de veterinaire universiteit in Davis, Californie laten zien dat Vitafloor niet alleen voor bot regeneratie zorgt in de benen, maar ook in de ribben.
 • Thermografische opnamen laten zien dat de bloedsdoorstroming door het gehele lichaam verbetert.
 • Als je je handen op het paard legt, voel je de vibraties tot in de schouders aan toe.
 • Vibratietraining is de enige niet invasieve behandeling met een gedocumenteerd positief effekt op osteoporose (broze botten) bij mensen en de ziekte Silicose bij paarden.
 • In menselijke studies is vastgesteld dat vibratietechniek helpt bij verbetering van botdichtheid met zo veel als 20%.
 • Volgens uitspraken van zowel dierenartsen als eindgebruikers helpen de vibraties in het voorkomen en behandelen van bepaalde vormen van koliek.
 • Vitafloor helpt ook bij de behandeling van blessures aan zacht weefsel, pijnlijke gewrichten en hoefbevangenheid.
 • Pees blessures genezen vaak in de helft van de “normale tijd” met een veel betere kwaliteit van het genezen weefsel.
 • Een in 2018 gepubliceerde studie laat duidelijk een gezonde en snellere hoefgroei zien – belangrijk voor paarden met hoef problemen.
 • Bij menselijke studies met vibratietechniek is daling van het cortisolgehalte vastgesteld en we zien ook een heel duidelijk ontspanning bij paarden die op de Vitafloor staan.
 • Bij mensen is vastgesteld dat vibratietraining energie verbruikt en vet verbrandt.
 • Van fokkers krijgen wij feedback dat in bepaalde gevallen de spermakwaliteit en -kwantiteit van hensgten verbetert bij regelmatig gebruik.
 • Voorlopig veterinair onderzoek (2016) toont aan dat Vitafloor helpt met de groei van de rugspieren (m.multifidi) en verhoogde soepelheid in de spieren.
 • Gebruikers melden dat paarden die op de Vitafloor getraind worden een  verbeterde kwaliteit van de gangen vertonen en dat elasticiteit en flexibiliteit toeneemt.

Sinds de commerciele invoering in 2005 zijn honderden Vitafloors geleverd aan stallen om te helpen de paarden hun potentieel te laten bereiken en om te helpen bij de behandeling van akute of chronische aandoeningen. In veel gevallen verliep het revalidatie process aanzienlijk sneller, beter en succesvoller dan verwacht. Opmerkelijk is dat zelfs bij paarden met absolute boxrust nauwelijks gevallen van koliek voorkwamen (In geval van koliek, raadpleeg altijd Uw dierenarts).

De Zweedse Landbouw Universiteit (SLU) in Uppsala, Zweden heeft intensieve research en testen gedaan met de Vitafloor® sinds 2003, inclusief studies om te analyseren wat gebeurd met klinisch gezonde paarden tijdens de vibratie training op de Vitafloor. De gebruikte methodes waren vooral thermografie voor en na behandeling, bloed onderzoek, meting van de rektale temperatuur, hart slag, zowel als klinische onderzoek en observatie van de fysieke reakties. De temperatuur werd gemeten in de voorbenen, waarbij aanzienlijke verschillen voor en na behandeling werden vastgesteld. Het belangrijkste was echter dat er geen enkel negatief effekt werd vastgesteld en dat de paarden de behandeling prettig vonden!

Vitafloor verandert of verbetert op geen enkele wijze de beelden zoals ze door onze klanten en hun dierenartsen aan ons gestuurd worden. De veranderingen in de thermische opnames in de volgende fotos zijn net zo dramatisch in de praktijk, als ze hier getoond worden op onze website.

horse vibration platform comparison
horse in enclosure using vibration platform
thermal scan performed on horse using vitafloor

Bot dichtheid verbetering

13 jaar oude Arabier

Achtergrond: Bij dit paard werd tijdens onderzoek aan de veterinaire universiteit van Davis UC Davis), Californie in april 2012, matige tot zware bot broosheid vastgesteld (Silicose). Het paard kreeg een injektie van het experimentele geneesmiddel Zoledronate, waarvan men hoopt dat het helpt de ziekte niet verder te laten ontwikkelen. Het paard mocht niet meer bereden worden uit gevaar voor trauma aan de botstruktuur door het grote botdichtheidsverlies. De eigenaar besloot toen haar in revalidatie te doen en twee maal per dag te behandelen op een Vitaloor stal eenheid (30 minuten per keer), in combinatie met twee maal daags in de trainingsmolen. In oktober 2012 ging ze terug naar UC Davis voor haar vervolg scintigrafie en onderstaand zijn de resultaten te zien. Ze was niet langer kreupel en haar fitness en conditie was beter dan ooit. De radiologen waren verbaasd over haar verbetering en ze kreeg weer de toestemming om bereden te worden. In vergelijk met een ander paard dat ook met Zoledronate behandeld was maar niet op de Vitafloor behandeld werd, waren de verbeteringen opmerkelijk.

Conclusies: Bovenstaande beelden werden gemaakt in UC Davis. Aan de linkerkant ziet U de opnamen voor de behandeling (boven de ribben en onder het schouderblad). De fotos aan de rechterkant werden 6 maanden later gemaakt en laten een opmerkelijke verbetering zien. Nadat de vibratie therapie langzaam werd afgebouwd is het paard naar huis teruggekeerd, waar het weer onder zadel is en het goed met haar gaat.

scans of bone density of horse before using the vitafloor scans of bone density of horse before using the vitafloor

4 jaar oud volbloed racepaard

Conclusies: De beelden aan de linkerkant laten duidelijk de blessure in een pees zien. De beelden aan de rechterkant werden 6 weken later gemaakt en laten heel duidelijk zien dat de genezing compleet is. Het paard werd 2 maal daags op de Vitafloor behandeld.

11 jaar oud western paard Achtergrond: Moderate scheur in het mediaal colateraal ligament van het hoef gewricht rechts voor.

Conclusies: De beelden aan de rechterkant zijn 3 maanden na de beelden links genomen en volgens de behandeld dierenarts tonen deze een duidelijk verminderde bloeduitstorting en ontsteking te zien. Volgens de behandelend arts is het weefsel weer normaal en is de ontsteking in het hoef gewricht verdwenen en is de kwaliteit van het weefsel goed. Het paard werd 2 maal daags op de Vitafloor behandeld.

Call Now Button