horse scans at the start and end of WBV

Peninsula Equine Medical Centers studie bekräftar att Vitafloors helkroppsvibrationer förbättrar hästens överlinje. Studien publicerades i Equine Veterinary Education (Oktober 2016)

Enligt en rapport publicerad i Equine Veterinary Education, en tidning för veterinärer specialiserade på hästar, så har helkroppsvibration hjälpt att öka storleken och framförallt symmetrin i hästen ryggmuskulatur (med speciell hänvisning till m. multifidus). Detta kan då leda till förbättrad prestation, förebyggande av skada och påskyndad rehabilitering. Forskningen gjordes med hjälp av ett Vitafloor VMO mobilt vibrationsgolv.

Helkroppsvibration har använts framgångsrikt på människor och har där bevisats att öka muskelaktivitet och styrka, förbättra hållning samt minska smärta i ländrygg. Detta ledde till att veterinärer ville se om även hästar kunde dra nytta av helkroppsvibration. Studien bestod av 9 hästar från 9 till 16 års ålder, där samtliga hade kliniska symptom med ryggsmärta och tillhörande hälta. Hästarna behandlades, utöver deras vanliga träning, med ett Vitafloor VM0. Behandlingen bestod av 30 minuter av helkroppsvibration, två gånger dagligen, fem dagar i veckan i 60 dagar.

I tidningens artikel ” Helkroppsvibrations påverkan på snittytan och symmetrin hos m. multifidus i hästen,” återfinns detaljer från studien av Bart Halsberghe, DVM, cVMA, cert. ISELP och Russ Peterson, DVM, MS, of Peninsula Equine Medical Center i Menlo Park, Calif., samt Paul Gordon Ross, MS, DVM, vid Western University of Health Science College of Veterinary Medicine in Pomona, Calif.

Resultaten mättes genom bilddiagnostik via ultraljud och där kunde man se att en ökad massa i snittytan vid varje nivå av ryggraden, detta indikerar en hypertrofi, en tillväxt i m.multifidus. Dr Halsberghe noterade att denna djupliggande ryggmuskulatur är mycket viktigt i stabiliserandet av ryggraden och även i proprioceptionen vilket ansvarar för god hållning, rörelse och balans.

” Sett från ett praktiskt perspektiv, så kan förmågan att kunna öka storleken på denna muskel spela en avgörande roll i behandling och förebyggande av ryggsmärta, precis som det har visats hos människor. Den ökade symmetrin ses som ett tecken på att muskeln återgår till normalt tillstånd och därmed också ryggens hälsostatus. Ryggens hälsa ska inte underskattas då det enligt uppgifter visar att 74% av hästar med ryggsmärtor också visar hälta och i kontrast så visar 32% av hästar med hälta även ryggsmärta.

Vidare så kan helkroppsvibration vara ett utmärkt sätt att förhindra förlust av- eller till och med förbättra muskelmassa även när hästarna är begränsade på grund av skador. Med den befintliga forskningen så verkar helkroppsvibration vara en utmärkt terapiform som ett komplement i hästens rehabiliteringen med målet att behålla och/eller öka muskelmassa och bentäthet. ” säger Dr. Halsberghe. Han vill också lägga till att han inte har mottagit någon utomstående finansiering av den här studien.

 

 

 

 

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har under 2003 gjort omfattande forskning på Vitafloor, detta inkluderade studier i vad som händer med friska hästar som behandlas med Vitafloors helkroppsvibrationsbehandlingar. Studien bestod främst av termografimätningar före och efter behandling, blodprov, mätning av kroppstemperatur (rektalt), hjärtfrekvens, klinisk besiktning och noga observation efter fysiska reaktioner.

Man mätte också temperaturen i frambenen där man kunde se en minskning i temperatur i både hovväggen och kotleden efter hästarna har behandlats. Framförallt har inga negativa effekter kunnat hittas efter behandling med Vitafloors vibrerande golv och utöver detta så verkade det som hästarna verkligen uppskattade deras tid på golvet!

Fakta & Fördelar med Vitafloor

 • Tydlig ökning av muskelkraft efter bara 10 minuter om dagen i 10 dagar på Vitafloor.
 • Hästar som tränas på Vitafloor kan accelerera snabbare från stillastående och utveckla ett luftigare språng. Travhästar får ökad rörlighet och elasticitet.
 • I tester har man sett att man kan spara tid och energi i uppvärmningen, hästarna är mer igång från början.
 • Rehabiliteringsprocessen, framförallt vid senskador, förkortas och ger bättre slutresultat med behandling av Vitafloor.
 • Kortare träningspass behövs då Vitafloor hjälper till att bygga styrka och öka rörlighet.
 • Minskad risk för muskel- och senskador samt fissurer och frakturer i benvävnad.
 • En fördel i tävlingssammanhang där man kan generera mer kraft med mindre använd energi.
 • Förenklar rehabiliteringsprocessen vilket gör det mindre arbetsamt.
 • Väldigt lämpligt i rehabiliteringen av hästar som har boxvila och/eller är svåra att hantera för hand när de ska göra en kontrollerad motion.
 • Röntgen vid UC Davids visar att Vitafloor regenererar en ökad bentäthet, inte bara i benen, men också i till exempel revbenen.
 • Vitafloor stimulerar hela kroppen vilket ökar blodcirkulationen.
 • Du kan känna vibrationerna gå igenom hela Din hästs kropp om du lägger händerna vid bogen och manken.
 • Vibrationsträning är en icke invasiv behandling som har en dokumenterad effekt på Osteoporos (benskörhet) och även Silikos.
 • Ökar bentäthet upp till 20% (mänsklig studie)
 • Hjälper till vid behandling och förebyggandet av kolik.
 • Vitafloor hjälper också till vid behandling av mjukdelsskador, ömma leder, fång och strålbenshälta.
 • Stimulerar tillväxten och kvaliteten av hovar.
 • Sänker kortisolnivåer genom avslappning.
 • Vibrations träning använder energi och bränner fett.
 • Vibrationsträningen ökar testosteronproduktionen.
 • Initiala veterinärstudier visar att Vitafloor ökar muskulaturen i ryggen och ökar genomsläppligheten.
 • Hästar (och deras ägare) älskar det!

Vitafloor fortsätter att vara ojämförbara med andra tillverkare som försöker kopiera vår ursprungliga vibrationsteknik framtagen just för hästar. Före- och efterbilderna från värmekameran nedan visar skillnaden i kvalitet på behandlingen som bara går att få hos Vitafloor…

Dom här bilderna togs efter bara 10 minuter på Vitafloor. Resultatet visar tydligt en ökning i temperatur hela vägen upp i överlinjen och som sedan också fördelades jämnt ut genom hela kroppen. Hästens muskler värms upp men det är endast med Vitafloor som senor och ligament inte ansträngs. Vitafloor ökar blodcirkulationen i hela hästens kropp för att förbättra kvaliteten i den mjuka vävnaden och för att förhindra skador, utan att skapa värme i benen. Om det finns en oönskad värme och inflammation i benen så kan Vitafloor hjälpa till att minska detta. Vitafloor är den enda speciellt hästanpassade vibrationsplattan som har en kliniskt bevisad effekt och som är regelbundet rekommenderad av veterinärer. Vitafloor behandlar hela hästens kropp, inte bara de nedre delarna av benen.

Flytta Bilden för att se Före-och efterbildernas Resultat

Så som dessa bilder visar så ändrar eller förstärker inte Vitafloor resultaten i dessa fallstudier som våra kunder och deras veterinärer har gjort. Förändringen i de termografiska bilderna är lika dramatisk i verkligheten som de visas på hemsidan.

horse vibration platform comparison
horse in enclosure using vibration platform
thermal scan performed on horse using vitafloor

Ökning av Bentäthet

Fallstudie av ett 13 årigt arabsto vid UC Davis

Bakgrund: Den här hästen blev diagnosticerad med måttlig till allvarlig benskörhet i April 2012 vid UC Davis. Hon fick en injektion med en experimentell medicin (Zoledronate) som tros stoppa framskridandet av sjukdomen, hon slutade dessutom att ridas av risk för vidare skada på grund av hennes tillstånd. Den 1e Juni stallades hon in på ett rehabcenter, där behandlades hon 2 x 30 min om dagen med en inbyggd Vitafloor modell och med skrittmaskin 2 ggr dagligen utöver det fick hon även gå i hage vid tillfälle.

scapula after using vibration therapy

Resultat: Efter bara 6 månader kom stoet tillbaka till UC Davis för hennes återbesök vilket inkuderade en Scintigrafi. Hon var inte längre halt och hennes hull och generella tillstånd var bättre än någonsin. Personalen var förvånade över hennes förbättring och hon fick återgå till träning direkt! När man jämförde denna häst med ett mildare fall av samma sjukdom som också fick den experimentella medicinen kunde man i det fallet se att tillståndet inte hade förvärrats vidare men hade i övrigt ingen förändring skett. I kontrast fanns stoet som behandlats med Vitafloor som visade avsevärd förbättring!

scapula before using vibration therapy

Bogblad före och efter: De andra bilderna från UC Davis är på stoets bogblad. Skillnaden i dessa bilder är lika imponerande som bilderna på revbenen ovan.

Utfall: Efter att successivt minskat mängden vibrationsterapi kunde hästen gå tillbaka till vanlig träning, hon är tillbaka hemma, rids som vanligt och mår mycket bra.

(Använd din mus eller finger för att dra över bilderna på bogbladet för att se resultaten före och efter)

scans of bone density of horse before using the vitafloor scans of bone density of horse before using the vitafloor

horse tendon injury recovery through vibration therapy

Allvarlig Senskada

Den här Quarterhästen började sin behandling på Vitafloor ca en och en halv månad efter att den hade ådragit sig en allvarlig senskada. Hon hade till en början behandlats hemma av sina ägare med boxvila, kyla och stallbandage. Detta var inte tillräckligt då hon fortfarande var väldigt svullen och öm som en följd av svullnaden, hennes tillstånd förbättrades inte vilket då gjorde att hennes ägare bestämde sig för att ställa henne på ett rehabcenter.

Efter ett fåtal veckor hade svullnaden försvunnit och hon hade mycket mindre smärta. Bara 4 månader senare visade ultraljudet att senan var helt läkt och hon bedömdes som kliniskt frisk, hon fick därefter åka hem och återgå till arbete för att komma tillbaka igen. Under sin tid på rehabcentret blev hon behandlad två gånger dagligen med Vitafloor och utöver det, på inrådan av veterinär, fick hon även gå i skrittmaskin för att hålla henne lugn och behålla henne någorlunda igång.

horse tendon injury recovery through vibration therapy

Senskada hos Fälttävlanshäst

Ytterligare en positiv rapport kom ifrån Tyskland och Dr.med.vet. Ralf Pellmann. Detta rörde en fälttävlanshäst med en allvarlig senskada (flera cm), prognosen spådde en lång rehabilitering under flera månader.

Hästen behandlades med Vitafloor och med skrittmaskin två gånger dagligen vid rehabcentret Osterheidehof (www.osterhediehof.de). Efter bara sex veckor gjordes första kontrollen och då ultraljudades senan om återigen. Detta är vad Dr.Pellmann sa om det hela ; ”läkningsprocessen kan beskrivas som extremt bra, speciellt när man beaktar den korta behandlingstiden.”

Om Du vill se hela Dr. Pellmanns rapport (på tyska), tveka inte att höra av Dig, Du får väldigt gärna ta del av den.

equine torn collateral ligament recovery with vitafloor vibration therapy

equine torn collateral ligament recovery with vitafloor vibration therapy

Slitskada i Mediala Collateralligamentet

Dom här bilderna visar en slitskada i det Mediala Collateralligamentet (hf. hovled) hos en elvaårig Quarterhäst som behandlades med Vitafloor två ggr dagligen. Den första ultraljudsbilden visar en förstorad snittyta av ligamentet och nybliven ”core lesion” (hålskada i ligamentet).

Den andra bilden visar samma skada 3 månader senare. Enligt behandlande veterinär kan man se en reducerad utgjutning och även minskad synovit (ledhinneinflammation) i jämförelse med den första undersökningen. Det laterala collaterala ligamentet var normalt, inflammationen i hovleden minskad och bra granulation (återbildning) i hålskadan av det medial collaterala ligamentet.

Call Now Button