Vitafloor Research BX-Rays of horse body

Den här Quarterhästen började sin behandling på Vitafloor ca en och en halv månad efter att den hade ådragit sig en allvarlig senskada. Hon hade till en början behandlats hemma av sina ägare med boxvila, kyla och stallbandage. Detta var inte tillräckligt då hon fortfarande var väldigt svullen och öm som en följd av svullnaden, hennes tillstånd förbättrades inte vilket då gjorde att hennes ägare bestämde sig för att ställa henne på ett rehabcenter.

Efter ett fåtal veckor hade svullnaden försvunnit och hon hade mycket mindre smärta. Bara 4 månader senare visade ultraljudet att senan var helt läkt och hon bedömdes som kliniskt frisk, hon fick därefter åka hem och återgå till arbete för att komma tillbaka igen. Under sin tid på rehabcentret blev hon behandlad två gånger dagligen med Vitafloor och utöver det, på inrådan av veterinär, fick hon även gå i skrittmaskin för att hålla henne lugn och behålla henne någorlunda igång.

Senskada hos Fälttävlanshäst

Ytterligare en positiv rapport kom ifrån Tyskland och Dr.med.vet. Ralf Pellmann. Detta rörde en fälttävlanshäst med en allvarlig senskada (flera cm), prognosen spådde en lång rehabilitering under flera månader.

read more

Kraftig Strålbenshälta

Det här unga holländska varmblodet led av allvarlig strålbenshälta om sexåring, hästen var väldigt halt och det hade gått så långt att man gett upp hoppet.

read more

Pin It on Pinterest