Horse Torn Ligament Recovery Vitafloor Vibration Therapy Equine Rehab
Horse jumping over poles

Det här unga holländska varmblodet led av allvarlig strålbenshälta om sexåring, hästen var väldigt halt och det hade gått så långt att man gett upp hoppet. Som ett sista försök så lät man hästen stå på ett Vitafloor golv två gånger dagligen som sedan minskades till en gång dagligen när man såg förbättring.

Det högra fotot togs 14 månader efter det vänstra och enligt veterinären så hade antalet ”lollipops” (cystlika förändringar) minskat (detta är synligt på originalbilderna i HD skärm).

Efter behandlingen med Vitafloor så går denna häst helt utan mediciner, han går barfota och är nu fullt igång. Hästen är sund och hoppas framgångsrikt igen.

Allvarlig Senskada

Den här Quarterhästen började sin behandling på Vitafloor ca en och en halv månad efter att den hade ådragit sig en allvarlig senskada. Hon hade till en början behandlats hemma av sina ägare med boxvila, kyla och stallbandage.

read more

Senskada hos Fälttävlanshäst

Ytterligare en positiv rapport kom ifrån Tyskland och Dr.med.vet. Ralf Pellmann. Detta rörde en fälttävlanshäst med en allvarlig senskada (flera cm), prognosen spådde en lång rehabilitering under flera månader.

read more

Pin It on Pinterest